Meer succes met kennis delen

Lange tijd was kennis gelijk aan macht. Die tijden lijken te veranderen. Door kennis te delen is samenwerken makkelijker en wordt de kwaliteit van het eindproduct vaak hoger.

Samen meer succes

In een onderzoek van Syntens geeft 20% van de ondernemers aan in 2012 een omzetgroei te hebben gerealiseerd door samenwerking.

Social media en ons zelfbeeld

Social media, met name Facebook, geeft een beeld van ons dagelijks leven. Maar is het beeld niet vertekend? Zien we niet vooral het geluk van een ander en daardoor een negatiever zelfbeeld van ons leven? Ik ging op onderzoek uit en vond tegenstrijdige resultaten.

In beweging door visuele communicatie

Visuele communicatie wordt meestal gebruikt om mensen iets uit te leggen: een logo, infographic of reclame. Maar zou het niet mooi zijn als je mensen kunt laten bewegen? In Stockholm hebben ze dat als experiment uitgeprobeerd.

Generatie U en personal branding

Er is al veel over geschreven, maar het lijkt alsof we overschaduwd blijven door de recessie, natuurrampen en andere ellende. Toch zitten we midden in een wereldwijde verandering. Misschien hadden de Maya’s toch gelijk… Welkom in generatie U!

Meer succes met toegepaste animatie

Animatie werkt effectief voor het begrijpelijk overbrengen van complexe informatie. Voor ondernemingen is dat niet alleen de uitleg van een product of dienst, maar ook uitleg over interne informatie.

Hoe design werkt

Design: smaakgebonden of aantoonbaar gebruik van vorm en functie? Om te bepalen wat design nou eigenlijk is, ga ik op zoek naar de betekenis en hoe design iets toevoegt aan ons leven.

12 lessen van Steve Jobs volgens Guy Kawasaki

Een lezing van Guy Kawasaki over ondernemerschap in de 21e eeuw. Met uitspraken als ‘Experts hebben geen idee…’ en ‘Sommige dingen moeten worden geloofd om gezien te worden’ prikkelt hij ondernemers om anders met hun business om te gaan.