Steeds meer zelfstandig ondernemers gaan samenwerken. Niet alleen omdat het de kennis en slagkracht vergroot, maar ook de kans op groei. Dit bleek ook uit de resultaten van de effectmeeting van Syntens uit 2012. Volgens het onderzoek geeft 20% van de samenwerkende ondernemers aan in 2012 een duurzame omzetgroei te hebben gerealiseerd.

Samenwerken

Op zich is dit niet gelijk de reden voor ondernemers om samen te gaan werken. Tot voor kort speelde het delen van kennis daarbij een belangrijke rol. Het is moeilijk om jouw kennis te delen met anderen, zonder daar meteen iets voor terug te ontvangen. Er moet onderling dus vertrouwen zijn dat kennis delen ten goede komt aan jou als ondernemer. Daarnaast moet je bekijken of een samenwerking voordelen heeft voor je eigen ontwikkeling, de toename van contacten (netwerk, klanten, enz.) en uiteindelijk groei van je onderneming.

Het is dus begrijpelijk dat je niet zomaar met een aantal ondernemers bij elkaar kunt zitten om een samenwerking tot een succes te brengen.

Innovatie

Voor ondernemers is het, vooral in mindere tijden, van belang om te blijven innoveren. De markt vraagt daar steeds meer om. Nieuwe producten die het leven makkelijker maken, diensten die andere kunnen helpen bij hun onderneming of samen kosten delen en zelfs besparen. Goed nadenken over hoe je samen verbeteringen of veranderingen kunt realiseren is daarbij cruciaal. Bekijk waar behoefte is en hoe je die kunt invullen. Daarnaast is het goed je eigen kracht te erkennen en dit toe te voegen aan dat van een ander. Zo vul je elkaar aan als ondernemer en ontstaat een duurzame samenwerking.

Door deze innovatie met anderen te delen, is de kans op succes groter. Volgens het onderzoek van Syntens is het aantal samenwerkende ondernemers gestegen van 19% in 2011 naar 33% in 2012. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar blijft groeien. Hierdoor zou het ondernemerslandschap nog wel eens kunnen veranderen. Van grote ondernemingen naar collectieve expertise netwerken.

Risico

Door samen te werken kun je ook risico’s spreiden. In basis blijf je die zelfstandig ondernemer en doe je je eigen werk zoals je dat gewend bent. Dit betekend in de praktijk dat je veel ingezet wordt voor jouw expertise binnen wellicht veel grotere projecten. Ook loop je het risico dat opdrachtgevers het zelfstandige karakter als nadeel ervaren. Denk aan de veel gehoorde opmerking ‘wat als er iets met jou gebeurt…’. In een samenwerking kun je jouw expertise aanvullen door die van een ander. Samen draag je zo het project en biedt je de opdrachtgever bredere kennis en expertise. Bij uitval kun je er van uitgaan dat je partner jouw werk kan opvangen of neer kan leggen bij andere leden van het netwerk.

Vakmanschap

Vergelijk het met een supermarkt of een winkelstraat met speciaalzaken. Daar ligt een verschil van prijs, maar ook kwaliteit en service. Die verschillen worden steeds meer erkend door de consument, mede door de informatie die we via diverse media tot ons nemen (denk bijv. aan de plofkip). De consument wil zelf weer kunnen bepalen en heeft steeds meer ‘kennis’ van zaken. De winkelstraat heeft verschillende specialisten die samen de nodige producten aanbieden die vaak ook in de supermarkt te krijgen zijn. Het verschil ligt ‘m vooral in service, kwaliteit en kennis van dat product. De slager verkoopt vlees, de bakker brood en de groenteman groente. Helder voor de consument en je weet wat je kunt verwachten.

Samenwerkende ondernemers gaan nu steeds meer volgens dat princiepen werken. Door kennis en kunde te bundelen kun je samen meer realiseren. En dat heeft uiteindelijk ook z’n positieve gevolgen op ieders omzet. Zo kun je je meer richten op waar je echt goed in bent met voordelen voor de opdrachtgever.

Samenwerken niet voor iedereen

Dit zijn slechts enkele facetten van wat samenwerkende ondernemers kunnen verwachten. Maar daar houd het niet op. Ten eerste moet elke ondernemer zich afvragen waarom samenwerken voor hem/haar meerwaarde biedt. Het heeft alleen zin als de intentie van alle leden gelijk is. Het werkt niet als enkelen kennis en werk brengen en anderen slechts wachten totdat het wordt aangedragen. Dit kan dan ook een voorwaarde zijn om in een samenwerkingsverband te kunnen functioneren. Als het voor de leden niets oplevert, kan dit een probleem vormen in de samenwerking. Eigenbelang speelt dus in veel gevallen een rol. Het gaat om een langdurige relatie die o.a. gebaseerd is op vertrouwen, kennis, innovatie en groei.

bronnen