Meer succes met kennis delen

Het lijken langzamerhand toverwoorden te worden bij samenwerkende ondernemers: kennis delen. Bijna iedereen praat er over, maar weten we ook wat het eigenlijk inhoud? Ik heb diverse benaderingen bekeken en kort samengevat wat kennis delen kan betekenen voor samenwerkende ondernemers.

Waarom

Kennis delen biedt voordelen. Voordelen voor de andere ondernemers in een samenwerking, collectief of netwerk. De ondernemer die kennis aanbied, doet dit meestal tegen een vergoeding (bijv. lezing of training) of zelfs gratis (blog, netwerk, samenwerking). In dit laatste geval lijkt het alsof samenwerkende ondernemers er van uit gaan dat kennis in het voordeel van henzelf gedeeld wordt. En op zich is daar niks mis mee, per slot van rekening zijn we ondernemers. Elke ondernemer heeft zo zijn/haar eigen redenen om kennis te delen en ook te vergaren. Doe je dat in een samenwerking met anderen, dan is vaak de intentie om de kennis en waarde van dat collectief te vergroten. Hierdoor is de kans op meer werk voor de samenwerkende ondernemers groter dan dat je dit alleen doet.

Kennis delen wordt ook steeds meer een ruilmiddel. Ik geef jou mijn kennis en daar wil ik jouw kennis voor terug, zonder dat hiervoor gelijk facturen worden verstuurd. In de huidige maatschappij, vooral door social media en internet, lijkt dit een belangrijke verschuiving te zijn hoe we met elkaar omgaan. De vraag is alleen of dat voor jou ook wat oplevert.

Delen om te ruilen

Om een voorbeeld te geven, kun je het als volgt zien. De economie waar we ons nu in begeven is gericht op geld. Maar omdat steeds minder mensen beschikken over voldoende geld, lijkt de tijd rijp voor andere ruilmiddelen. In je eigen straat is er vast een klussende buurman die voor jou een tuinhekje kan timmeren. Jij als liefhebber van wijn vergoed deze werkzaamheden met een flesje lekkere wijn. Zo simpel is het.

Die ontwikkeling lijkt op zakelijk niveau steeds duidelijkere vormen aan te nemen. Niet dat we meteen producten gaan ruilen voor diensten, maar wel meer met onze kennis doen. Die kennis wordt gedeeld en zo vergroot de kans dat opdrachtgevers juist jou benaderen voor een opdracht. Door jouw kennis met andere ondernemers te delen en zo gezamenlijk werk te genereren, is een vorm van ruilen. Het zorgt daarbij gelijk voor een betere reputatie voor die groep ondernemers. Voordeel voor de opdrachtgever is dat die brede kennis omgezet kan worden in een effectieve en kwalitatieve oplossing. Bij deze vorm van ondernemen speelt vertrouwen een grote rol.

Anders denken

Alles bij elkaar is het ook een ‘state of mind’. Vertrouw je zelf niet in de mogelijkheden die je zelf kunt ontplooien, dan zal kennis delen niet veel uithalen. Veel ondernemers zijn dan ook bang dat hun kennis op straat komt en daardoor hun eigen werk afneemt.

Enkele jaren geleden was dit te zien in de ‘Do it yourself’ cultuur. Niet alleen thuis knutselen, maar ook als ondernemer. Zelf je huisstijl ontwerpen, je website bouwen en zorgen voor je communicatie met klanten. Expertise en kennis van een ander haal je van het internet en anders zijn er duizenden standaard oplossingen die je vaak gratis kunt aanwenden. Nu blijkt steeds meer dat op de lange termijn ondernemers geen aansluiting vinden bij hun klanten omdat de expertise mist op die vlakken.

Door je eigen kennis dus te specificeren en aansluiting te vinden bij vakgenoten, kan een samenwerking ontstaan waar die specifieke kennis gedeeld kan worden. Het geheel aan kennis die dan ontstaat biedt mogelijkheden voor gezamenlijke innovatie, maar ook persoonlijke groei. Zo ontstaan er steeds meer collectieven en samenwerkingsverbanden voor de lange termijn.