Inspiratie is de onbeschrijfelijke kracht tot het creëren van een geweldig gevoel. Dit gevoel maakt dat je in staat bent meer te doen dan dat je oorspronkelijk voor mogelijk hield. Inspiratie gebruiken we om onszelf verder te ontplooien, eigen denkrichtingen te kunnen bepalen, te leren, maar vooral om onszelf goed te voelen. Met die inspiratie en ontplooiing ben je vervolgens in staat anderen te inspireren. Inspiratie is het creatieve proces van persoonlijke groei, anders denken over dingen, stappen durven nemen die niet eerder zijn gezet.

Ik heb enkele inspirerende sprekers verzameld die mij persoonlijk hebben geïnspireerd.

Sir Ken Robinson: Passion

Phil Hansen: Embrace the shake

Simon Sinek: The Golden Circle

David Carson: Design + Discovery

Steve Jobs: How to live before you die

John Maeda: Wat Kunst, Technologie en Design voor leiderschap betekend

Barry Schwartz: Paradox of Choice

Guy Kawasaki: Enchantment

Joe Gebbia: AirBnB

Sir Ken Robinson: Escape Education’s Death Valley